Odhalila koronavirová epidemie naši civilizační slabinu neschopnosti vyrovnat se s nadměrnou zánětlivou reakcí?

Ano, koronavirová infekce je typický příklad onemocnění se schopností vyvolat silnou zánětlivou reakci, tzv. cytokinovou bouři. U mladé populace vidíme, že jsou jedinci, kteří tuto virózu zvládají téměř bez příznaků a jiní, kteří mají silný zánětlivý průběh s vysokými horečkami a dušností. Máme vyspělou medicínu, takže i těm nejzávažnějším případům jsme schopni zachránit život. Ale znepokojují nás hromadící se trvalé zdravotní následky poškození plic, mozku, srdce nebo ledvin, se kterými po odeznění zánětu těžko bojujeme. Tyto případy sice přežívají, ale se zhoršenou kvalitou života. Existují tedy faktory, které lékaři nejsou schopni nijak ovlivnit a leží v rukou lidí samotných?

U obezity je známo, že oslabuje obranyschopnost proti virovým infekcím a tvoří chronické prozánětlivé prostředí. Pro koronavirovou infekci mladých lidí se obezita dokonce prokázala jako nejvýznamnější rizikový faktor, ale proč se objevují mezi těžkými průběhy i mladí navenek zdraví jedinci bez obezity? Pouze u několika procent případů byly odhaleny mutace, tedy genetická variabilita imunitní obranyschopnosti. Spekulovalo se i o nepříznivém vlivu některých antihypertenziv na nadměrnou zánětlivou reaktivitu plic, vliv má samozřejmě i cukrovka a další přidružené onemocnění, oslabující náš organismus, ale stále se jedná jen o zlomek případů – co ta velká část ostatních závažných průběhů v mladém nebo středním věku bez zjevné příčiny?

Zkusme se na to podívat z jednoduššího úhlu pohledu. Bylo prokázáno, že pokud dlouhodobě volíme stravu, ve které jsou procesované potraviny, nedostatek polyfenolů, mikronutrientů, betaglukanů, omega 3 a vlákniny, k tomu vysoký glykemický index a prozánětlivé tuky s převahou omega 6, tak i když nemáme obezitu, můžeme v případě různých onemocnění reagovat silnějšími zánětlivými příznaky, slabší obranyschopností proti infekcím a neschopností imunitního systému dostatečně rychle zánět odstranit. Nadměrná a protrahovaná zánětlivá reakce pak u pacientů způsobuje nejen všem známou vysokou horečku a závažnější průběh, ale i selhávání orgánů a poškození tkání. Jedná se o slabinu civilizačního způsobu života, která se nám nyní odhaluje během koronavirové epidemie.

Nadměrná a neúčinně zvládnutá zánětlivá reakce v nás dle prof. Zadáka zanechává následky v podobě fibrotické přeměny tkání a tím poruch jejich funkce, což se na případu koronavirové infekce typicky projevuje jako poškození plic s následným vývojem emfyzému a chronické obstrukční plicní nemoci s dlouhodobou dušností, dochází i ke zvýšené reaktivitě dýchacích cest s astmatickými příznaky. Trvalé následky infekce ale mohou postihnout také další orgány jako jsou ledviny, srdce nebo mozek. Případy nadměrné zánětlivé reakce s poškozením tkání jsou historicky známé nejen u COVID-19 infekce, ale byly popsány už dříve u podobných viróz SARS a MERS. Naopak bylo výzkumem prokázáno, že pokud jsme připraveni zdravou životosprávou a v těle máme dostatek omega 3 mastných kyselin, ze kterých vznikají účinné protizánětlivé a zánět vstřebávající tkáňové působky (resolviny, lipoxiny, protektiny, maresiny), reagujeme při akutních onemocněních mírnějším a rychlejším zánětem bez trvalého poškození tkání, dochází tedy ke kompletní regeneraci a uzdravení.

Prof. Zadák zdůraznil také to, že u závažných stavů na jednotkách intenzivní péče se s úspěchem aplikují žilní cestou směsi s rybím olejem s vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin ve snaze zabránit nadměrnému zánětu a urychlit proces jeho vstřebávání, tedy i v té nejvyspělejší medicíně se dodnes využívají přirozené tuky k ovlivnění imunitního systému a hojení tkání.

Nikdo neví, jak dlouho tato epidemie potrvá a možná nám tu koronavirus dokonce zůstane jako sezónní infekce napořád. Vedle počítání obětí a hledání vakcinace nebo léků to proto zkusme vzít i za opačný konec. Otázkou je, proč klasická medicína zaměřuje tolik energie na komplikované odstraňování následků a tak málo na odstraňování příčin?

Biorezonanční terapie Bicom umí chronické záněty odhalit, a spolu s kvalitními potravinovými suplementy, odstranit.

Článek byl zpracován s pomocí materiálů MUDr. Jany Neuwirthové, Ph.D. (otorinolaryngologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče) a prof. Zdeňka Zadáka, uznávaného českého specialisty na intenzivní metabolickou péči, který má za sebou řadu výzkumů v tématu zánětu.