Celostní přístup

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků. Jedná se o speciální postup určený pro zjišťování a odstranění zátěží na biofyzikální úrovni.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy pomáhá jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice.

Na rozdíl od západního lékařství nepotlačuje jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže.

Celostní přístup

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků. Jedná se o speciální postup určený pro zjišťování a odstranění zátěží na biofyzikální úrovni.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy pomáhá jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice.

Na rozdíl od západního lékařství nepotlačuje jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže.

Mladá dívka natahujíc ruce

Proč metoda BICOM?

Při léčení akutních stavů v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronických onemocnění se vyvíjí složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni.

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, kterým mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány skutečné – často skryté – příčiny onemocnění, které není vždy možno analyzovat na laboratorní úrovni.

Pozadí chronických onemocnění

Proč metoda BICOM?

Při léčení akutních stavů v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronických onemocnění se vyvíjí složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni.

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, kterým mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány skutečné – často skryté příčiny onemocnění, které není vždy možno analyzovat na laboratorní úrovni.

Pozadí chronických onemocnění

Jak funguje metoda BICOM?

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 30 let v humánní, a přes 15 let ve veterinární medicíně a pochází z Německa. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. “komplementární medicíny”.

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory “školní medicíny”.

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že každá hmota je vlastně energie a všechny substance, tedy i všechny buňky, části těla, ale také mikroorganismy (viry, bakterie) a patologické látky (např. pyly, toxiny, těžké kovy), vysílají elektromagnetické vlnění (tzv. frekvenční vzorek), které můžeme změřit.

Jak funguje metoda BICOM?

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než Pozz Německa. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. “komplementární medicíny”.

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory “školní medicíny”.

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že každá hmota je vlastně energie a všechny substance – tedy i všechny buňky, části těla, ale také mikroorganismy (viry, bakterie) a patologické látky (např. pyly, toxiny, těžké kovy) vysílají elektromagnetické vlnění (tzv. frekvenční vzorek), které můžeme změřit.

Buňky spolu komunikují

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami (rezonance).

Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím “světelných blesků” (vyzařování fotonů) – vyměňují si informace přes určité frekvence. Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol. Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Buňky spolu komunikují

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami (rezonance).

Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím “světelných blesků” (vyzařování fotonů) – vyměňují si informace přes určité frekvence. Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol. Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Narušení buněčné komunikace

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (často také podmíněno dědičností).

Narušení buněčné komunikace

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (často také podmíněno dědičností).

Dívka sedí na kraji kopce

Individuální a důkladné zjištění zátěže

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako “zvláštní skládka odpadu” pro zatěžující látky v případě, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody snadno přístupná.

Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, paraziti, těžké kovy, elektrický smog, alergeny atd.).

Analýza skutečných příčin onemocnění

Individuální a důkladné zjištění zátěže

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako “zvláštní skládka odpadu” pro zatěžující látky v případě, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.

Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, paraziti, těžké kovy, elektrický smog, alergeny atd.).

Analýza skutečných příčin onemocnění

Terapie přístrojem BICOM

Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.

Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky tak mohou být uvolněny a vyloučeny.

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

Terapie přístrojem BICOM

Terapie přístrojem BICOM

Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.

Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky tak mohou být uvolněny a vyloučeny.

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

Terapie přístrojem BICOM
Barevné kuličky

resony

Rezervujte si termín

Zaujal Vás náš způsob řešení zdravotních problémů a rádi byste se k nám objednali?

Kontaktovat