Barevné kuličky

RESONY

Praktický přístup k redukčnímu programu

Program je určen pro ty, kteří chtějí zhubnout a odpovídajícím způsobem spolupracují. Vhodný je zejména pro osoby, které mají předchozími dietami a chybným stravováním zablokovanou látkovou výměnu.

Na začátku je potřeba zhotovit výživový protokol, aby se vytvořil přehled stravovacích a nápojových zvyklostí pacienta. Na základě tohoto protokolu lze odhalit chyby ve výživě a prokonzultovat je.

Motivace je nejdůležitějším bodem redukčního programu, protože hubnutí začíná v hlavě a bez motivace a spolupráce je i ten nejlepší terapeutický koncept k ničemu.

Barevné kuličky

RESONY

Optimalizace hubnutí

Většina pacientů s problémy s hmotností zkoušelo mnoho diet nejrůznějšího druhu s žádným či malým úspěchem nebo padli za oběť jojo efektu, avšak výsledkem bylo extrémní snížení bazálního metabolismu. Látková výměna je tedy maximálně blokována, často zmiňovanými symptomy jsou nadýmání, pocity plnosti, zácpa, únava a nedostatek energie při mrzuté a frustrující náladě. Kromě toho jsou během redukce hmotnosti extrémně namáhány vylučovací orgány, proto má jejich podpora velký smysl.

Pro optimalizaci hubnoucího procesu se klientovi provede vyšetření centrální nesnášenlivosti potravin (mléko, vajíčka, lepek). Dále se vyšetří zatížené vylučovací orgány a cíleně se podpoří.

Osvědčilo se dohledat hlavní poruchy látkové výměny. Vytestují se čtyři zóny látkové výměny (tuk, bílkovina, uhlovodany, slinivkové šťávy) a ošetří se porucha s nejvyšší prioritou. Velice často je postižena látková výměna uhlovodanů. Tento program velice pomáhá u pacientů se záchvaty vlčího hladu na sladké.

Barevné kuličky

RESONY

Hubnutí s přístrojem BICOM

Aplikace redukčního programu s přístrojem BICOM probíhá přes tělové akupunkturní body, např.:

  • Bod touhy po jídle

  • Bod hladu

  • Hormonální bod

  • Bod zádostivosti

  • Bod štítné žlázy

  • Bod jater

  • Bod frustrace

  • Protistresový bod

  • Bod “božské rovnováhy”

  • Slinivka

První vyšetření trvá cca 2 hod, kdy je provedena kompletní diagnostika těla.

Redukční program je doporučen na 10 terapií á 30-35 min v týdenních intervalech

(nabízeno v balíčku 5 terapií, 10 terapií)

V den terapie nepijte žádný alkohol! Během celé série terapií hodně pijte (alespoň 1 sklenici vody za hodinu!)

Pacienti se díky biorezonančnímu ošetření cítí velmi vyrovnaní. Za pozitivní považují, že se jejich myšlenky netočí pořád kolem jídla, a že rychleji nastává pocit nasycení při jídle, takže méně sní. Pacientovi připadá snazší dodržovat interval mezi jídly, aniž by se objevovaly záchvaty vlčího hladu. Kromě toho se neprojevuje kolísání nálady, jaké se často objevuje u pacientů, kteří drží dietu.